magvetés bibliakör

Szerdánként este 6 órától várjuk azokat a felnőtteket, akik szívesen tanulmányozzák a Biblia könyveit, megerősödve a testvéri közösségben feltett kérdésekkel, közös énekléssel, imádsággal.

bibliaóra

Csütörtökön 10 órától tartjuk hagyományos bibliaóránkat, amelyre elsősorban nyugdíjas testvéreinket várjuk.

baba-mama kör

Hónap második és negyedik csütörtökén 10 órától várjuk a várandós kismamákat és a kisgyermekes édesanyákat alagsori gyermektermünkbe tematikus beszélgetésre.

gyermekbibliakör

Gyülekezetünkben két korcsoportban tartunk gyermekfoglalkozást az istentisztelettel párhuzamosan.

ifi

Fiatalok számára a sok hétköznapi kötelezettség miatt ifjúsági vezetők tartanak játékos formában igeközpontú és közösségépítő alkalmakat a vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan.

Imakör

A gyülekezet imaköre minden vasárnap az istentisztelet után találkozik a lelkészi hivatalban.. Az imakör nagy szeretettel fogad imakéréseket a templom előterében elhelyezett “Imakérések” dobozban, illetve az imakör szervezőjének, Mohar Mártának küldött email-en is (email cím: mohar.marta@gmail.com). Az imaközösségi alkalmak beszélgetéssel kezdődnek, ahol mindenki elmodhatja hálaadását, örömét vagy gondjait, amelyből imakérések, hálaadások lehetnek. Nem csak magunkért, hanem gyülekezetünkért, hazánkért szűkebb-tágabb környezetünkért is imádkozunk. Az alkalom ökumenikus, nem kérdezünk felekezeti hovatartozást. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné megtapasztalni a Szentlélek jelenlétét imaközösségben. „Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,ott vagyok közöttük.” Mt 18,20

énekkar

Vasárnaponként 9 órától várjuk az énekkarban énekelni vágyó testvéreinket.

asszonykör

Két hetente csütörökön este 8 órától várjuk asszonytestvéreinket online asszonykörünkben.